четвртак, 04. новембар 2010.

Napoleon Hil - ZLATNA PRAVILA

KONTROLA UMA
Ljudski um predstavlja zbir mnogih kvaliteta i mogućnosti. Sastoji se od onoga što volimo i ne volimo, optimizma i pesimizma, mržnje i ljubavi, konstruktivnosti i destruktivnosti, ljubaznosti i surovosti. Um sačinjavaju sva ova obeležja i još mnoga druga. On predstavlja skup svih njih, ali različite osobine dominiraju.

Naučite da koristite svoj fantastični um

Preovlađujuće osobine mahom su određene okruženjem, obučavanjem i ljudima s kojima se dolazi u dodir, ali naročito sopstvenim mislima! Svaka misao koja se stalno nalazi u umu, ili koja često dolazi u svesni deo uma, privlači one osobine ljudskog uma kojima je najsličnija.

Misao je poput semena zasađenog u zemlji koje se razmnožava i raste i stvara svojevrstan usev. Zato je opasno dozvoliti umu da bude zaokupljen destruktivnom misli. Takve misli će pre ili kasnije tražiti izraz u stvarnom svetu.

Principom autosugestije - to jest, mislima koje se čuvaju u umu i na njih se koncentriše - svaka zamisao će uskoro početi da se pretvara u delo.

Da se metod autosugestije uopšteno razume i podučava u državnim školama, to bi promenilo sve moralne i ekonomske standarde na svetu za dvadesetak godina. Ovim zakonom ljudski um se može otarasiti destruktivnih težnji time što bi se stalno bavio konstruktivnim stremljenjima. Kvaliteti ljudskog uma moraju se negovati i upotrebljavati da bi opstali. U vasioni postoji zakon negovanja i korišćenja, koji je primenljiv na sve što živi i raste. Ovim zakonom određeno je da svako živo biće koje se ne neguje i ne ispoljava mora da umre, a ovo se odnosi i na pomenute kvalitete ljudskog uma.

Jedini način za razvijanje bilo koje osobine stvaralačke snage jeste da se na nju koncentriše, da se o njoj razmišlja i da se koristi. Zle težnje uma mogu se iskoreniti tako što će umreti od gladi usled neupotrebe!

Šta bi za mlad, neoblikovan um deteta značilo da razume ovaj princip i da počne da ga koristi odmalena, još od obdaništa?

Metod autosugestije predstavlja jedan od osnovnih glavnih zakona primenjene psihologije. Pravilnim razumevanjem ovog principa, uz saradnju pisaca, filozofa, učitelja i propovednika, za dvadesetak godina celokupna stremljenja ljudskog uma mogla bi se usmeriti ka konstruktivnom naporu.

Šta ćete vi učiniti povodom toga?

Zar ne bi bio dobar plan, što se vas lično tiče, da sačekate da neko u ovom smislu osnuje pokret za opšte obrazovanje, ali da već sada počnete da koristite ovaj princip zarad svog dobra i dobrobiti svojih bližnjih? Vaša deca možda neće dobiti pomenuto obrazovanje u školi, ali vas ništa ne sprečava da ih tome podučavate kod kuće.

Možda, na nesreću, niste imali priliku da ispitate i spoznate princip autosugestije kada ste bili u školi, ali ništa vas ne sprečava da ga od sada sami proučavate, savladate i koristite.

Naučite nešto o tom divnom mehanizmu koji nazivamo ljudskim umom. To je vaš pravi izvor moći. Ako se ikada budete oslobodili malih briga i finansijskog nezadovoljstva, učinićete to pomoću napora svog izvanrednog uma.

Poraz iz prošlosti možete pretvoriti u uspeh ukoliko razumete i pametno primenite principe primenjene psihologije. Možete do stići šta god želite u životu. Kada ovladate ovim principom, možete odmah pronaći sreću i ostvariti materijalni uspeh istom brzinorn kojom ste se prilagodili ustaljenim postupcima i načelima ekonomije.

KAKO RAZVITI SAMOPOUZDANJE

Kada budete razvijali samopouzdanje, prvi korak je da zauvek odbacite osećanje da ne možete postići sve što poželite. Strah je glavni neprijatelj i stoji između vas i samopouzdanja, ali pokazaćemo vam kako da na naučni način odbacite strah i umesto njega razvijete hrabrost.

U vašem umu leži uspavani genije koji se nikako neće probuditi osim upotrebom samopouzdanja. Kada se on jednom razbudi, bi-ete zapanjeni svojim mogućnostima. Iznenadićete sve koji su vas poznavali pre transformacije. Preći ćete sve prepreke i pohitati ka pobedi, potpomognuti nevidljivom silom koja ne zna za teškoće.

Pažljivom analizom uspešnih ljudi u celom svetu dolazimo do toga da je kod svih dominantna osobina bilo samopouzdanje.

Smisao tih uputstava je da vam pokaže kako, principima autosugestije i koncentracije, da ubacite bilo koju misao ili želju u svesni deo uma i da je tu čuvate dok se ne realizuje. Ovi metodi su naučni i tačni. Glavni svetski naučnici testirali su ih u hiljadu navrata. Da biste dokazali njihovu tačnost, morate ih isprobati, kao što to čine stotine drugih ljudi, tako što ćete napamet naučiti ova uputstva:

1. Znam da posedujem sposobnost da postignem sve što želim.

Znam da za uspeh samo treba učvrstiti verovanje u sebe i slediti ga energično i odlučno. Učvrstiću ga.

2. Shvatam da se moje misli naposletku materijalizuju i postaju realne u stvarnom svetu. Stoga ću se usredsrediti na to da svakoga dana zamišljam osobu kakva nameravam da postanem i da stvorim mentalnu sliku ove osobe, koju ću potom da prenesem u realnost. (Ovde detaljno opišite svoj „glavni cilj" ili životno zanimanje koje ste odabrali.)

3. Učim sa čvrstom namerom da ovladam osnovnim principima kojima mogu da privučem željene stvari u životu. Učeći ovo mogu više da se oslonim na sebe i postajem veseliji. Sve više sam saosećajan prema svojim prijateljima i jačam, mentalno i fizički. 4. Učim da se osmehujem tako da osmeh dolazi od srca, a ne samo sa usana.

4. Savladaću naviku da ne počnem nešto što neću završiti i ovladaću njome. Od sada ću prvo isplanirati šta želim da uradim, napraviću jasnu mentalnu sliku toga, a onda neću dozvoliti da išta utiče na moje planove sve dok ih ne ostvarim.

5. Jasno sam ispisao i isplanirao šta nameravam da učinim u narednih pet godina. Odredio sam cenu za svoje usluge u svakoj od pet godina, a tu cenu nameravam da sprovedem strogom primenom principa efikasne, zadovoljavajuće usluge!

6. U potpunosti shvatam da će pravi uspeh doći samo striktnim primenjivanjem principa „Zlatnog pravila". Stoga, neću ulaziti u poslove koji ne donose dobro svim učesnicima. Uspeću tako što ću privući sile koje želim da koristim. Podstaći ću druge da me služe spremnošću da ja njima budem na usluzi.

Steći ću prijateljstvo ljudi koji me okružuju time što ću biti ljubazan i spreman da im budem prijatelj. Iz uma ću odstraniti strah, a umesto njega razviti hrabrost. Ukloniću sumnju, a razviću veru. Odstraniću mržnju i cinizam razvijanjem ljubavi prema čovečanstvu.

7. Naučiću da stojim čvrsto na nogama i da se izražavam jasno, kratko i prostim jezikom; govoriću silovito i sa entuzijazmom da bih bio ubedljiv. Nateraću druge da se zainteresuju za mene jer ću se ja prvo zainteresovati za njih. Odstraniću sebičnost, a razviću duh uslužnosti.

Hajde da posvetimo posebnu pažnju drugom pasusu uputstava za razvijanje samopouzdanja. U toj tački morate jasno i odlučno da odredite „glavni cilj", a time što ćete ga namerno staviti u svesni deo uma, koristićete načelo autosugestije. Kada budete zapamtili ova uputstva i prizivali ih u svesni deo uma u bilo kom trenutku, mnogo puta dnevno, koristićete princip koncentracije.

Um možete uporediti sa osetljivom pločom fotoaparata. „Glavni cilj" koji ste odredili pomoću prethodno navedenih uputstava može se uporediti s predmetom čiju jasnu i konačnu fotografiju želite da napravite. Kada se ova fotografija trajno prenese na osetljive ploče podsvesnog dela vašeg uma, primetićete da svaki postupak i pokret vašeg tela radi na tome da pretvori ovu sliku u realnost. Vaš um prvo stvori sliku željenog predmeta, a onda usmerava telo da do njega stignete. Ne dozvolite strahu da uđe u svesni deo vašeg uma, kao što biste pazili da vam otrov ne dospe u hranu. To je jedina prepreka koja će vam se naći na putu ka samopouzdanju.

Pošto ste upamtili ova uputstva za razvijanje samopouzdanja, naviknite se da ih ponavljate naglas bar dva puta dnevno. Sve vaše misli streme tome da izazovu odgovarajuće aktivnosti ili reakcije vašeg tela, ali misli koje su praćene verbalnom potvrdom brže će se otelotvoriti nego one koje to nisu. Povrh toga, misli praćene izgovorenim i napisanim rečima otelotvoriće se još brže od onih koje su inhibirane i nemo obitavaju u svesti. Stoga, ne samo da vam iskreno preporučujemo da upamtite ova uputstva za razvijanje samopouzdanja nego i da ih bar dva puta dnevno, dve nedelje, ponavljate naglas i ispisujete. Ispunjavanjem ovih predloga načinićete tri odlučna koraka ka ostvarivanju svog cilja:

Prvo, uobličićete ga u mislima.

Drugo, time ćete izazvati da se i telo pokrene u smeru otelotvorenja konačnog cilja, a to ćete učiniti radom mišića vokalnih organa prilikom pričanja naglas.

Treće, zapravo ćete započeti proces otelotvorenja te misli pokretanjem mišića ruke dok je budete zapisivali. Ova tri koraka u potpunosti će obaviti vaš zadatak u mnogim profesijama, na primer u arhitekturi. Arhitekta prvo osmisli, naslika jasnu sliku svoje zgrade na osetljive ploče svog uma, onda rukom prenese sliku na papir i eto završenog posla.

Predlažemo vam da se ogledate u ogledalu dok ponavljate uputstva za razvijanje samopouzdanja. Gledajte se u oči, kao da ste neka druga osoba, i govorite žustro. Ukoliko osetite da vam ponestaje hrabrosti, zamahnite pesnicom ka toj osobi koju vidite u ogledalu i podstaknite je na reakciju. Naterajte je da poželi nešto da kaže ili uradi.

Uskoro ćete videti kako vam se izraz lica menja, ojačava. Počećete da uočavate snagu i lepotu na tom licu koje nikada ranije niste videli, a ova izvanredna promena biće i drugima očigledna.

Ne morate doslovno da sledite reči iz uputstava za razvijanje samopouzdanja, već odaberite one koje adekvatnije izražavaju vašu želju. Zapravo, možete napisati i potpuno nov spisak ukoliko to želite. Reči su bitne samo ukoliko jasno definišu sliku koju želite da pretvorite u realnost.

Na ovaj spisak gledajte samo kao na šemu ili detaljni opis osobe koja nameravate da postanete. U šemu unesite svaku emociju koju želite da osetite, svaki postupak što želite da učinite i jasan opis kako biste želeli da izgledate u očima drugih. Zapamtite da je ovaj spisak vaš plan rada i da ćete s vremenom, doduše u veoma kratkom periodu, početi da ličite na njega u svakoj pojedinosti.

Neka ovaj spisak postane vaša dnevna molitva, ukoliko ste religiozni, i ponavljajte je na taj način. Ukoliko verujete u molitvu, u šta ne sumnjam, ni na trenutak ne možete posumnjati u to da će se vaše želje sa spiska ostvariti. Shvatate li koliko ćete biti osnaženi ponavljanjem ovih reči poput molitve? Zar vam nije kristalno jasno da će uz veru vaše misli brže postati realnost? Uviđate li koje su izvanredne mogućnosti ovog metoda, kojim uz pomoć Boga realizujete svoje želje?

Nije bitno kojoj religiji pripadate, ovaj metod razvoja ličnosti ne kosi se s njom. Svi vernici smatraju molitvu centralnom silom oko koje je izgrađena njihova vera. Pošto je molitva prisutna u svim religijama, mora da je vredno primeniti je u postizanju legitimnih ciljeva. Razvoj samopouzdanja svakako predstavlja opravdani i dostojni cilj.

Možda ne možemo objasniti divnu pojavu molitve, ali to ne treba da nas spreči da je koristimo za sve opravdane ciljeve. Tu svakako spada realizovanje pisanih reči s našeg spiska jer je njegova svrha razvoj čoveka - najvećeg i najdivnijeg božjeg ostvarenja.

Šta bi moglo biti dragocenije od oslobađanja ljudskog uma od najgore kletve, straha? Koja je svrha saveta za razvijanje samopouzdanja do izbacivanje straha i stavljanje hrabrosti na njegovo mesto?

Upotrebom ovih uputstava na prikazani način, zar ne vidite kako se osoba stavlja u neprirodan položaj kada je prisiljena da razvija samopouzdanje ili da sumnja u moć molitve ili ambicije? Uviđate li koliko vera u molitvu daje snažan podsticaj vašoj zamisli?

Svoj spisak uputstava ne morate isključivo upotrebiti za razvoj samopouzdanja. Dodajte mu kvalitete koje takođe želite da razvijete, na primer sreću, i dobićete ih. Poricanjem ovoga isto činite i sa snagom molitve.

Sada posedujete ključ kojim ćete otvoriti vrata što vode do vaše buduće ličnosti. Nazovite ga kojim god imenom. Možete ga posmatrati kao isključivo naučnu silu ili ga smatrati božanskom moći koja pripada velikom broju nepoznatih fenomena još nepojmljivih čovečanstvu. U oba slučaja rezultat će biti isti - uspeh.

Ukoliko molitva ičemu služi, to mora biti medij kojim će se u ljudskom umu razvijati najveći blagoslov - sreća. Nikada nećete uživati veću sreću od one koju ste stekli razvijanjem samopouzdanja. Na taj način Stvaralac vam pomaže u ostvarivanju uspeha. Zar ne vidite kakvu izvanrednu prednost dajete sebi koristeći ovaj postupak? Zar ne shvatate koliko će biti nemoguće da ne uspete? Zar ne vidite kako vam molitva postaje glavni saveznik?

Vera je osnov na kojem počiva civilizacija. Ništa se ne čini nemogućim kada je vera jedan od temelja izgradnje vašeg samopouzdanja. Iskoristite je i građevina se neće srušiti. Prevazići ćete sve prepreke i otpor na putu ka ostvarivanju vaših želja sledeći ovaj jednostavni plan. Nemojte dozvoliti da predrasude stoje na putu ostvarivanju vaših želja. Ako sumnjate da će vam on doneti sve što poželite, sumnjate i u molitvu.

Najveće prokletstvo svih vremena jeste strah ili nedostatak samopouzdanja. Kada otklonite to zlo, videćete da se brzo pretvarate u snažnu i odlučnu osobu. Videćete kako izlazite iz mnogoljudnih redova koje nazivamo pratiocima i dolazite u prednje redove malobrojnih, odabranih koje nazivamo vođama. Vođe su oni koji imaju najviše poverenja u sebe, a vi znate kako da ga razvijete.

Još nešto ću vam reći na kraju - možete biti sve što duboko i iskreno želite da budete. Saznajte za čim najviše čeznete i u tom trenutku ste položili temelje za njegovo sticanje. Jaka, duboko usađena želja predstavlja početak svih ljudskih dostignuća - ona je seme, klica iz koje se razvijaju svi čovekovi uspesi. Oživite svoje biće nekom čvrstom, jasnom željom i vaša ličnost će odmah početi da privlači predmet te želje.

Sumnjati znači ostati u neznanju.


AUTOSUGESTIJA

Kada smo, pre nekoliko godina, počeli da razumemo princip autosugestije, napravili smo plan za njegovu praktičnu upotrebu - razvijanje određenih kvaliteta kojima smo se divili kod poznatih ličnosti iz istorije, naime:

Uobičavali smo da pred spavanje zatvorimo oči i vidimo, u mašti (molimo vas da ovo u potpunosti razumete - ono što smo videli bilo je namenski stavljeno u naš um u obliku uputstava, ili kao direktna naredba našoj podsvesti, i kao šema po kojoj treba graditi maštom i nije bilo ni u kakvoj vezi sa onostranim ili neobjašnjenim fenomenima) veliki sto za sastanke koji stoji ispred nas. Onda smo zamislili određene ljude kako sede za tim stolom. To su bili ljudi iz čijih smo ličnosti i života hteli da usvojimo određene kvalitete i da ih namenski ugradimo u našu ličnost koristeći autosugestiju. Na primer, neki od ljudi koje smo izabrali da sede za našim zamišljenim stolom bili su Linkoln, Emerson, Sokrat, Aristotel, Napoleon, Džeferson, Elbert Habard, čovek iz Galileje i Henri Bičer, poznati engleski govornik. Svrha nam je bila da zadivimo podsvesni deo našeg uma, autosugestijom, mišlju da razvijamo određene kvalitete kojima smo se najviše divili kod svakog od ovih, a i mnogih drugih velikana. Iz noći u noć, po sat vremena ili duže, prolazili smo kroz ovaj zamišljeni sastanak. Zapravo, ovo smo nastavili da radimo do dana današnjeg dodajući novu ličnost za sto kad god pronađemo nekog od koga oponašanjem želimo da preuzmemo određene kvalitete.

Od Linkolna smo želeli osobine po kojima je bio najpoznatiji -ozbiljnu posvećenost nekoj svrsi; osećanje pravde prema svima, prijateljima i neprijateljima; ideal koji je za cilj imao uzdizanje naroda, običnih ljudi; hrabrost za prekidanjem tradicija i osnivanjem novih kada su okolnosti to zahtevale. Sve ove kvalitete, kojima smo se toliko divili kod Linkolna, želeli smo da razvijemo u sopstvenoj ličnosti posmatrajući zamišljeni sto, praktično naređujući svojoj podsvesti da sliku koju vidi koristi kao šemu po kojoj će graditi.

Od Napoleona smo želeli da uzmemo tvrdoglavu istrajnost; hteli smo njegovu stratešku veštinu da nepovoljne okolnosti preokrene u svoju korist; želeli smo njegovo samopouzdanje i divnu sposobnost da inspiriše i vodi ljude; težili smo njegovoj sposobnostl organizacije sopstvenih sposobnosti i drugih radnika jer smo znali da prava moć dolazi samo od mudro organizovanih i pravilno usmerenih napora.

Ono pronicljivo shvatanje budućnosti po kojem je bio poznat, želeli smo od Emersona. Hteli smo njegovu sposobnost da tumači rukopis prirode koji se manifestuje u potocima što žubore, pticama koje pevaju, deci koja se smeju, plavom nebu, zvezdanim nebesima, zelenoj travi i divnim cvetovima. Želeli smo njegovu veštinu da protumači ljudska osećanja i da razmišlja od uzroka ka posledicama i obrnuto.

Želeli smo snagu reči i sposobnost tumačenja aktuelnosti Elberta Habarda, njegovo umeće da kombinuje reči, kako bi prenele verne slike misli koje smo stvarali, i da piše tako ritmično da smisao ili iskrenost njegovih reči ne dolazi u pitanje.

Hteli smo Bičerovu snagu privlačnosti kojom je opčinjavao srca slušalaca prilikom javnih govora, njegovu veštinu da govori silovito i s takvim ubeđenjem da publiku nagoni na smeh ili plač i podstiče je da zajedno s njim oseća veselje i muziku, tugu i radost.

Dok sam gledao sve te ljude koji su sedeli oko zamišljenog stola, razmišljao sam o svakom ponaosob po nekoliko minuta i govorio sebi da stičem njihove osobine.

Pre nego što sam počeo da zamišljam ove sastanke, nekoliko puta sam probao da govorim u javnosti i to je uvek bila propast. Već prvi govor, koji sam održao posle nedelju dana ove vežbe, bio je toliko uspešan da su me pozvali da održim još jedno predavanje na istu temu i od tada, pa sve do danas, stalno napredujem.

Prošle godine tolika je bila potražnja za mojim predavanjima da sam proputovao veći deo Sjedinjenih Država i govorio u vodećim klubovima, građanskim organizacijama, školama i na posebno sazvanim sastancima. U Pitsburgu sam u maju 1920. u Klubu za reklamiranje održao predavanje o Čarobnim lestvicama ka uspehu. U publici su bili neki od vodećih poslovnih ljudi Sjedinjenih Američkih Država, zvaničnici iz Karnegijeve kompanije za proizvodnju čelika, kompanije H. Dž. Hajnca Pikla, robne kuće Džozefa Horna i drugih velikih gradskih industrija. Ovi ljudi bili su analitični. Mnogi od njih studirali su na univerzitetima. Umeli su da prepoznaju pametne savete. Na kraju obraćanja dobio sam takve ovacije da su mi neki članovi kluba rekli da se tako nešto u njihovom klubu još nije čulo. Ubrzo po povratku iz Pitsburga, kao uspomenu na taj događaj, dobio sam medalju od Svetskog udruženja klubova za reklamiranje na kojoj je pisalo: ,,U zahvalnost Napoleonu Hilu, 20. maj 1920."

Molim vas, nemojte misliti da je ovo bio nalet egoizma. Dajem vam činjenice, imena, datume i mesta, i to radim samo da bih vam pokazao da sam praktično počeo da stičem osobinu kojoj sam se toliko divio kod Henrija Vorda Bičera. Ova osobina razvijena je dok sam zatvorenih očiju gledao zamišljeni sto i lik gospodina Bičera kako sedi pored ostalih mojih savetodavaca. Princip kojim sam ovu sposobnost razvio bila je autosugestija. Um sam toliko ispunio mišlju da ću dostići Bičera, pa čak ga i prevazići, da rezultat nije nikako mogao biti drugačiji.

Ali ovo nije kraj mojoj priči koju, uzgred budi rečeno, stotine hiljada ljudi koji me sada poznaju iz skoro svakag većeg ili manjeg grada i sela u Sjedinjenim Državama može da potvrdi! Odmah sam počeo netoleranciju da zamenjujem tolerancijom. Počeo sam da oponašam onu divnu osobinu besmrtnog Linkolna - pravda za sve, prijatelje i neprijatelje. Pojavila se nova moć, ne samo u mojim govorima već i u pisanju, i jasno sam mogao da vidim razvoj sposobnosti da se u pisanju izrazim sa silom i ubeđenjem čemu sam se toliko divio kod Elberta Habarda. Kada smo kod toga, pre nekoliko meseci gospodin Majers, zvaničnik kompanije Moris Peking iz Čikaga, primetio je da ga moja pisma urednika u časopisu Hilova zlatna pravila izuzetno podsećaju na pokojnog Elberta Habarda. Dodao je da je nekoliko dana pre toga svom saradniku rekao da nisam samo postao isti kao Elbert Habard već sam ga i prevazišao.

Ponovo vas podsećam da ne odbacite ove činjenice olako ili ih pripišete egoizmu. Ukoliko pišem podjednako dobro kao Habard, to je zato što sam tome težio tako što sam prvo namerno iskoristio autosugestiju da bih ispunio svoj um ciljem i svrhom ne samo da se izjednačim s njim već i da ga, ukoliko je moguće, prevaziđem. Ova lična iskustva opisujem samo zato što znam da su istinita i zato što verujem da više vredi rizikovati da vas prozovu egoističnim, nego da koristite hipotetičke opise principa autosugestije ili pišete u trećem licu.

Ukoliko su čovekovi planovi bazirani na čvrstim ekonomskim principima, ukoliko su pošteni i pravedni prema svima koje dotiču i ukoliko iza tih planova stoji snaga samog čoveka i njegova vera u sebe, što potiče od postupaka koji su uvek zadovoljavali njegovu savest, siguran sam da će ga ka uspehu voditi izvanredna sila koju ništa na svetu ne može zaustaviti, a samo nekolicina je može prrotumačiti i razumeti.

Moć je organizovano znanje koje se kontroliše i usmerava ka ciljevima koji su zasnovani na pravdi i pravednosti za sve kojih se tiču. Postoje dve vrste ljudske moći. Jedna se postiže organizovanjem pojedinačnih sposobnosti, a druga organizacijom pojedinaca koji u harmoniji rade ka ostvarivanju zajedničkog cilja. Moć se može postići samo inteligentno vođenom organizacijom.

Pojedinačne sposobnosti možete organizovati samo autosugestijom jednostavno zbog toga što ne možete oživeti ili pokrenuti svoje sposobnosti, emocije, intelekt, moći rasuđivanja ili telesne funkcije pre nego što ih sve ne objedinite, povežete i od njih napr avite plan.

Svaki plan, mali ili veliki, može se razviti u vašem umu samo principom autosugestije.

Um liči na plodnu baštu zato što će se u njemu razviti fizičke, tjelesne aktivnosti koje potpuno odgovaraju prirodi misli koje njime dominiraju, bilo da su te misli tamo namerno stavljene i drže se dok ne puste koren i počnu da rastu ili su jednostavno došle same i nepozvane.

Nema bekstva od efekata dominantnih misli. Nije moguće razmišljati o neuspehu, siromaštvu i obeshrabrenju, a istovremeno uživati u uspehu, bogatstvu i hrabrosti. Sami možete odabrati šta okupira vaš um pa stoga možete kontrolisati razvoj svoje ličnosti što vam, zauzvrat, pomaže da odredite ličnosti ljudi koje ćete privući. Vaš um je magnet koji, u zavisnosti od položaja kakav zauzimate u životu, privlači ljude s kojima najbliže dolazite u kontakt. Stoga vi sami možete da namagnetišete um samo mislima koje će plivući one ljude s kojima želite da ostvarite kontakt i poziciju u životu kakvu hoćete da zauzmete.

Autosugestija je osnova na kojoj se gradi privlačna ličnost zato što će ličnost ličiti na dominantne misli koje pomažu umu, a one će, za uzvrat, kontrolisati postupke tela.

Korišćenjem principa autosugestije, vi slikate sliku ili pravite plan po kojem će raditi podsvesni deo vašeg uma. Kada naučite pravilno da se koncentrišete ili usmerite pažnju na ovaj proces planiranja izgradnje, odmah možete dopreti do svoje podsvesti i to će aktivirati vaše planove.

Početnici stalno moraju ponavljati svoje planove dok ih podsvesni deo uma ne preuzme i realizuje. Zato se nemojte razočarati ako rezultate ne dobijete istog trenutka. Samo oni koji su ovladali ovom veštinom mogu odmah da dopru do svoje podsvesti i usmere je u određenom pravcu.

Na kraju ove lekcije podsetiću vas da u pozadini principa autosugestije leži jedna bitna stvar koja se ne sme prevideti, a to je snažna, duboko usađena i veoma emotivna želja. Želja je sam početak rada uma. Dubokom, oživljenom željom možete praktično sve materijalizovati. Snažna želja početak je svih ljudskih dostignuća. Autosugestija je samo princip kojim se to htenje saopštava podsvesnom delu vašeg uma. Verovatno ste i sami iskusili da je relativno lako steći sve što se žarko želi.

Нема коментара:

Постави коментар